Tháng 01 - Năm 2021

28

Thứ 5

Bảng giá hàng ngày

Bảng giá hàng ngày

 

 

 

 

 

Loại Phòng  GIá phòng trong tháng 5 đầu tuần  Giá phòng trong tháng 5 cuối tuần 
VIP 350.000đ 450.000đ
2 Giường  300.000đ 400.000đ
4 Giường  350.000đ 450.000đ

 

Loại Phòng  Giá phòng trong tháng 6/7 đầu tuần  Giá phòng trong tháng 6/7 cuối tuần 
VIP  900.000đ 1100.000đ
2 Giường  600.000đ 800.000đ
4 Giường  900.000đ 1100.000đ