0904.667.897

Hotline

02383.952.188 - 0904.667.897

Phòng 4 giường

Địa chỉ: Số 190, Đường Bình Minh, TX Cửa Lò, Nghệ An Tel: 0238.3952.188; Hotline: 0904.667.897 - 0989.202.973 E: bankstarcualohotel.com@gmail.com W: http://bankstarcualohotel.com/

Xem tiếp

Phòng 2 giường

Địa chỉ: Số 190, Đường Bình Minh, TX Cửa Lò, Nghệ An Tel: 02.383.952.188; Hotline: 0904.667.897 - 0989.202.973 E: bankstarcualohotel.com@gmail.com@gmail.com W: http://bankstarcualohotel.com/

Xem tiếp

Phòng víp

Địa chỉ: Số 190, Đường Bình Minh, TX Cửa Lò, Nghệ An Tel: 0238 3952188; Hotline: 0904667897 - 0989202973 E: bankstarcualohotel.com@gmail.com W: http://bankstarcualohotel.com/

Xem tiếp