0904.667.897

Hotline

02383.952.188 - 0904.667.897Bảng giá hàng ngày

06-24-2022

 

 

 

 

 

Loại Phòng  GIá phòng trong tháng 5 đầu tuần  Giá phòng trong tháng 5 cuối tuần 
VIP 350.000đ 450.000đ
2 Giường  300.000đ 400.000đ
4 Giường  350.000đ 450.000đ

 

Loại Phòng  Giá phòng trong tháng 6/7 đầu tuần  Giá phòng trong tháng 6/7 cuối tuần 
VIP  600.000đ 800.000đ
2 Giường  400.000đ 600.000đ
4 Giường  600.000đ 800.000đ